Hinggil sa (CCW)

Lahat tayo ay nahaharap ng iba’t ibang problema sa ating buhay. Sa bawat sitwasyon, sinisikap na makahanap ng impormasyong na kailangan, at ginagawa ang dapat para malutas ang kanilang problema sa pamamagitan ng pag-gamit ng mga Social Human resources na maaring magamit! Kaugnay nito, hindi dapat magkakaroon ng pagkakaiba-iba dahil sa nasyonalidad o lugar ng tirahan.
gayunpaman hindi madali para sa mga dayuhang mamamayan na malampasan ang mga sagabal na nagmula sa wikang panglipunan upang makuha ang impormasyong na kailangan nila ng resulta. marami sa kanila ang nalalagay sa sitwasyon na hindi ma-access ang mga programang tulong na inaalok. ang sistemang pangkalusugan na dapat makuha. ang mga kababaihan dayuhan ang nasyonalidad, partikular ay nagdurusa sa diskriminasyon ng kultura ng pagiging kababaihan, at sa gayon kailangang harapin ang lubos na kumplikado at malawak na mga problema sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. halimbawa ng mga sumusunod na mga suliraning madalas na nakakaharap ng mga dayuhang kababaihan, pang-aabuso (DV) /parating pagtatalo /mag-asawa /diborsyo at mga isyu na may kaugnayan sa pagpapatupad./mga isyu na may kaugnayan sa batas ng imigrasyon tulad ng pag-renew /pagbabago ng estado, pang-ekonomiyang tirahan, pagpapalaki ng bata at edukasyon /pag-abuso sa bata /kalusugan sa isip at pang pisikal na kalusugan ng mga kababaihan at kanilang pamilya. katayuan /nababalisa dahil mahirap para sa mga dayuhang kababaihan na malutas ang mga problemang ito sa kadahilanang kakulangan at limitadong impormasyon mapagkukunan,
Malaking pangangailangan ng lipunan ng japan ang isang samahan na magbigay ng serbisyo ng multi-lingual na konsultasyon at magbibigay ng sapat na impormasyon at mapagkukunan ng komunidad upang matulungan silang malutas ang mga problema o suliraning dinadala.

CCW Serbisyong konsultasyon

CCW (Counselling Center for Women)ay nagbibigay ng serbisyong konsulta ng ibat-ibang wika para sa mga kababaihan dayuhan sa Japan

Dinidinig ang mga hinaing o problema ng bawat babae at nagbibigay ng detalyadong impormasyon para sa bawat sitwasyon

Maaari din naming i-refer ang mga ito sa ibat-ibang organisasyon na susuporta kung kinakailangan

Ang serbisyong konsulta ay inaalok ng libre at makakaasang ang personal na impormasyon ay mahigpit at panatilihing kumpidensyal

Maaaring gamitin mga wika ay ingles, Intsik, tagalog, vietnamese, espanyol, portuguese, indonesia, thai, korean, at japanese. nag-iiba ang magagamit na wika depende sa araw

Araw at Oras ng Serbisyo.
Lunes hanggang Biyernes. Mula 10:00 am ~ 5:00 pm

Para sa mga nais kumunsulta. Tumawag lamang sa toll free 0120-123-397 o kaya’y gamitin ang QR code nasa ilalim


Ang Webpage na ipinagkaloob at nagawa mula sa United Way Worldwide at kabutihang palad ng BNY Mellon. Taos puso kaming nagpapasalamat sa kanilang walang sawang pag-suporta

Tagalog

2020年5月20日
投稿タイトル

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA